4.สิ่งของหายในสนามบิน ทำอย่างไร ???

Last updated: Jun 5, 2017  |  2207 จำนวนผู้เข้าชม  |  Tip

4.สิ่งของหายในสนามบิน ทำอย่างไร ???

4.สิ่งของหายในสนามบิน ทำอย่างไร ???

เป็นสิ่งที่คุณอาจจะเจอในสนามบิน หรือที่ขนส่งสาธารณะอื่นๆ

บทความนี้ เป็นสิ่งที่ผมเจอเอง ลืม Macbookpro 13" Retina ในที่ Taiwan Terminal Airport Taipei


โน๊ตบุ๊คลืมไว้ที่นั้ง ภายในอาคาร ซึ่งเข้าไปใน Terminal เพื่อขอเรียกผู้โดยสารขึ้นเครื่องบินเท่านั้น เมื่อกับมาเมืองไทย จำได้ว่าลืมไว้ที่นั้น

สิ่งแรกที่ท่านจะต้องทำ !!!

1. ตั้งสติ ไว้ คิดว่าผมลืมไว้ที่ไหน เมื่อไร อย่างไร มีอะไรอยู่ในนั้นบ้าง

2. ให้รีบแจ้ง พนักงานแอร์โฮสเตส ไว้ก่อนเพื่อประสานงานสถานที่หรือเมืองที่เราลืม

3.ถ้าเข้ามาในอาคาร รับกระเป๋าแล้ว ให้ไปแจ้ง แผนกสิ่งของหาย จะมีพนักงานของสายการบินนั้นๆ เฝ้าอยู่ ให้ข้อมูลตามที่เจ้าหน้าที่ต้องการ เช่น ใบตั๋วเครื่องบิน Passport หมายเลขโทรศัพท์ แล้วเขียนสิ่งของที่หายไป โดยปกติ พนักงานจะแจ้งกลับไปอีกครั้ง กรณีนี้ พนักงานไทยของสายการบิน China Airlines ใส่ใจกับลูกค้ามาก โทรแจ้งกลับมาในวันที่แจ้งหลังจากผมกลับมาบ้านแล้ว

4. เจ้าหน้าที่พบสิ่งของแล้ว จะแจ้งมาไทยโดยเราต้องพิสูจน์หลักฐานไปให้เขา

4.1 ) กรณี ที่พนักงานสายการบินยังไม่ส่งไปยังตำรวจสนามบิน อาจจะเร็วในการส่งกลับมาให้เราได้ทันทีในเที่ยวถัดไป แต่ต้องแสดงหลักฐานบ้างอย่าง (ของผมเป็น แบบข้อ 4.2 ครับ เลยไม่ทราบว่ามีหลักฐานอะไรบ้าง)

4.2 ) กรณี ที่พนังงานพบแล้วส่งไปยังตำรวจสนามบิน ต้องยุ่งยากกว่าเดิม ต้องเขียนความจำนงมอบอำนาจให้พนักงานบิน China Airlines ไปรับสิ่งของกลับมา แล้วส่งกลับมาให้เรา โดยสามารถไปรับสิ่งของที่หน้า Counter Check in ได้เลยครับ

ส่งหลักฐานไปทาง อีเมลล์หลักฐานที่ต้องส่งไปมี

1. ตั๋วเครื่องบิน หางตั๋วเครื่องบิน ไป -กลับ2. ใบ VISA พร้อม หลักฐานการประทับตราเข้าออก3. ใบ Passportกรณี นี้ผมสามารถพูดภาษาจีนกับพนักงานไต้หวันได้ ทำให้ไหวกว่าเดิม

ผมสามารถ ไปเอา Computer ได้วันรุ่งขึ้นเช้าได้เลยครับ ที่สนามบินสุวรรณภูมิขอขอบพระคุณ พนักงานสายการบิน China Airline 中華航空 และคนไต้หวัน ที่เก็บโน๊ตผมได้แล้วส่งให้เจ้าหน้าที่ และน้องพนักงานไทย ที่ประสานงานทำให้ผมได้ Computer กลับคืนมา มันมีงานที่มีคุณค่ามากกว่าเงินเสียอีก ดีใจมากครับ

ผมต้องแชร์และเตือนใจ การเดินทางไม่ควรประมาท สิ่งของทุกชิ้นต้องตรวจให้ดีๆ ก่อนออกเดินทางทุกๆครั้ง ไม่เช่นนั้นจะลำบาก หรือศูนย์เสียสิ่งของที่มีค่าไปครับ


กรณีที่เป็นสนามบินในไทย

สิ่งของสูญหาย ขอความช่วยเหลือได้ที่ไหน


สนามบิน ดอนเมือง

อาคาร 1 สามารถติดต่อจุดให้บริการ 2 ที่ด้วยกัน

เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1253, 0-2535-1254, 02-535-1277

เคาน์เตอร์ ขาออก: 0-2535-1123, 0-2535-2111

 

อาคาร 2 เป็นอาคารใหม่มีจุดให้บริการด้วยกัน 6 ที่

เคาน์เตอร์ ขาเข้า : 0-2535-1277, 0-2535-1254

เคาน์เตอร์ ขาออก: 0-2535-2016 (ประตู 11) , 0-2535-2014(ประตู 14) ,0-2535-2015 (ประตู 15)

และ0-2535-2021

http://donmueangairportthai.com/th/539-information-counter

 

สนามบิน สุวรรณภูมิ

มีเจ้าหน้าที่ ให้บริการ เคาน์เตอร์ ขาออก ไว้ 24 ชั่วโมง ครับ

เบอร์โทร : 02-132-1880, 02-132-1890

http://suvarnabhumiairport.com/th/27-lost-found

 

ขอบคุณมากครับ

ไมตรี ฮิน


July 18 2016

Powered by MakeWebEasy.com